[Infographic] Số liệu thống kê mới nhất 2019 về Online Marketing | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

[Infographic] Số liệu thống kê mới nhất 2019 về Online Marketing

Lượt xem: 118
Số liệu thống kê nổi bật mới nhất đến 2019 về Online Marketing bằng infographic:
- Tìm kiếm: 80% người dùng bỏ qua "paid search", chỉ nhấp vào link nội dung tự nhiên.
- Social Media: 80% khách hàng tiềm năng B2B đến từ LinkedIn so với 13% trên Twitter và 7% trên Facebook.
- Video marketing: Video sẽ chiếm 82% tổng lưu lượng truy cập internet vào năm 2021.
- Cold email MKT: Email được gửi trong khoảng 10-11 giờ sáng có tỷ lệ mở cao nhất. Thứ ba là ngày tốt nhất để gửi cold email.
- Quảng cáo trả tiền: Tỷ lệ chặn quảng cáo trên thiết bị di động đã tăng 90% so với năm trước.
- Tạo khách hàng tiềm năng: 61% các nhà tiếp thị nói rằng tạo ra lưu lượng truy cập và khách hàng tiềm năng là thách thức hàng đầu của họ. 
 
Xếp hạng từ khóa 
 
Thống kê số lượng internet trên mạng xã hội Linkedin
 
Thống kê số lượng internet trên mạng xã hội Facebook
 
 
Thống kê số liệu về SEO từ khóa liên quan tới một địa phương, lãnh thổ
 
Thống kê số lượng internet về tìm kiếm tự nhiên
 
Nguồn: Tu Tran Minh / Uan - Cộng đồng marketing và truyền thông

Block blog

Screen

Thiết Kế Web Và Landing Page Miễn Phí

Chỉ cần KÉO và THẢ - Không cần biết lập trình.

Đăng ký miễn phí

Bài viết liên quan

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer