Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Lượt xem: 305
Cảm ơn bạn đã sử dụng Slimweb (truy cập tại địa chỉ Slimweb.vn). Trang web có những điều khoản và điều kiện (“Điều khoản sử dụng”) mà theo đó bạn có thể sử dụng bất kì trang web cũng như bất cứ tài liệu, truyền thông trực tuyến và các thông tin khác có sẵn trên website. Bằng cách truy cập vào trang web, bạn đã chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc, bất kể giới hạn hay trình độ chuyên môn bởi  những điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không chấp nhận bất cứ điều khoản nào được nêu dưới đây, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

Thỏa thuận giữa bạn và Slimweb

Website này thuộc sở hữu và điều hành của công ty Cổ phần Vinno Việt Nam và được cung cấp cho bạn với điều kiện bạn đã chấp nhận các điều khoản, điều kiện và những thông báo trong trang web này. Việc sử dụng nội dung, dịch vụ và sản phẩm trình bày trên website này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không sử dụng website cho bất kì mục đích phi pháp nào và bạn sẽ tuân thủ những điều khoản sử dụng. Khi sử dụng các dịch vụ đặc biệt do Slimweb sở hữu hay điều hành, bạn phải tuân theo mọi chỉ dẫn hay quy tắc áp dụng cho các dịch vụ đó, những chỉ dẫn và quy tắc này có thể sửa đổi dần theo thời gian.

Thỏa thuận giữa bạn và Slimweb có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Slimweb và hoàn toàn có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng Slimweb bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng, theo đó trang web này cùng các dịch vụ đi kèm được gia hạn với bạn. Bất kì sự thay đổi nào đều sẽ có hiệu lực sau khi được thông báo, trong đó Slimweb có thể đăng những thay đổi thông qua website, e-mail, hoặc bất kì cách thức khả dụng nào khác. Tất cả những thay đổi trong điều khoản sử dụng trang web sẽ được coi là một bài thông báo. Nếu thay đổi được thông báo trên website dưới dạng bài viết, nó sẽ có hiệu lực sau khi được đăng, nếu thông báo qua email, nó sẽ có hiệu lực sau khi email được gửi đi, và nếu được thông báo bằng những cách khác, thay đổi sẽ có hiệu lực khi thông báo có liên quan được gửi hoặc được cấp bởi đại diện Slimweb. Sau khi có thông báo thay đổi, việc tiếp tục sử dụng website của bạn sẽ được coi là hoàn toàn chấp nhận những thay đổi trong điều khoản sử dụng. Bạn đã đồng ý với những thay đổi trong điều khoản sử dụng trên website, bằng cách gửi bài, chẳng hạn việc sửa đổi các điều khoản sử dụng trang web, hoặc gửi  qua email, hoặc qua bất cứ cách thức thích hợp nào khác.

Thu thập và sử dụng thông tin bởi Slimweb
 
Slimweb thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, khi bạn đăng kí tài khoản và khi bạn ghé thăm trang web của Slimweb. Slimweb có thể kết hợp các thông tin có được với thông tin từ đối tác kinh doanh hay các công ty khác.

Các hạn chế
 
Slimweb tiêu tốn đáng kể thời gian và tiền bạc trong việc thu thập, chuẩn bị, soạn thảo, và phát triển dữ liệu cũng như các thông tin và nội dung được cung cấp trên trang Slimweb. Do vậy, tất cả các hình thức khai thác dữ liệu tự động và việc khai thác nội dung đều bị ngăn cấm. Bạn đồng ý không sử dụng bất kì dữ liệu, thông tin và nội dung nào trên website trừ khi được sự cho phép trong Điều khoản sử dụng. Thêm nữa, bạn cần đảm bảo rằng bạn sẽ không trích xuất dữ liệu hệ thống trong trang web này để sử dụng cho mục đích nội bộ hay bên ngoài.

Giấy phép

Điều khoản sử dụng cung cấp cho bạn một giấy phép cá nhân, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển đổi để sử dụng website này với điều kiện bạn sẽ tiếp tục tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn chỉ có thể tải các thông tin và tài liệu trên website này với duy nhất mục đích cá nhân và phi thương mại; với điều kiện là trong mọi trường hợp, tất cả các bản sao chứa thông tin bản quyền và thông báo hiện hành khác chứa tài liệu và thông tin đó.

Mặc dù đã nói ở trên và trừ khi có sự cho phép rõ ràng, bạn không thể chỉnh sửa, sao chép, phân phối, phát sóng, truyền, tái sản xuất, xuất bản, cấp giấy phép, chuyển nhượng, bán hay nói cách khác, sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu thông qua trang web này.

Nội dung

Trang web này bao gồm dữ liệu, thông tin, các tài liệu khác và nội dung được sáng tạo ra hoặc được tổng hợp bởi Slimweb hoặc bởi các công ty thứ 3. Một số dữ liệu hoặc thông tin thì được thu từ cộng đồng và những nguồn từ các công ty thứ 3 khác. Chúng tôi tin rằng những nguồn này nhìn chung là đáng tin cậy, chúng tôi không cũng không chịu trách nhiệm cho bất cứ sai lầm hay sự chậm trễ nào trong việc loại bỏ nội dung đó. Slimweb không đại diện hay đảm bảo về độ tin cậy, chính xác, mức độ hoàn thành hay là tính xác thực của bất kì thông tin nào được chứa đựng trong các Website. Bạn đồng ý rằng bạn phải tự đánh giá và chịu tất cả các rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất kì nội dung nào (bao gồm những rủi ro liên quan đến việc vi phạm các quyền của công ty thứ 3).

Block blog

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer