Hiểu đúng và đủ về Mindset, Skillset và Toolset

Hiểu đúng và đủ về Mindset, Skillset và Toolset

Lượt xem: 3048
Mindset - Skillset và Toolset là bộ ba công cụ quan trọng đối với tất cả mọi người khi làm việc ở bất kỳ vị trí nào. Nếu bạn vẫn còn mơ hồ về 3 khái niệm này, hãy đọc bài dưới đây nhé.
Đây là một ví dụ minh họa cụ thể để mọi người dễ hiểu hơn.
  • Mindset: là tư duy, nhận định, quan điểm của bạn về một vấn đề, hay công việc. Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả bạn làm ra.
  • Skillset: là kỹ năng, khả năng để bạn thực hiện công việc.
  • Toolset: là công cụ, phần mềm giúp bạn thực hiện công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Bộ 3 khái niệm này phải đi chung với nhau thì bạn mới làm việc hiệu quả. Ở đây mình đưa ra 2 ví dụ.
Ví dụ 1: Con người phải có niềm tin (mindset) rằng họ có thể nhảy cao hơn 2m, thì họ mới nghĩ ra những kỹ năng nhảy cao mới - thay vì nhảy bước chân thì nhảy nghiêng người (skillset) và chế tạo ra cây sào giúp nhảy cao (toolset)
Ví dụ 2: Bạn Account trong agency phải nhận thức (mindset) được rằng mình cần phải là người giải quyết vấn đề (Problem Slover), chứ không phải đơn giản là chỉ forward thông tin qua lại (Fowarder), thì bạn ấy mới đi tìm tòi những kỹ năng để giải quyết vấn đề như quản lý dự án, quản lý thời gian, giao việc (skillset), và tìm được những công cụ như Trello, Monday, Smartsheet hay các phần mềm CRM... để quản lý công việc công việc/khách hàng của mình (toolset).
Đa phần dân Marketer chúng ta bị hấp dẫn bởi vẻ fancy lấp lánh của Skillset (kỹ năng), và Toolset (công cụ) khi nhìn thấy người này có kỹ năng này, người kia xài công cụ nọ… Nhưng nếu không tìm hiểu vào căn bản (Mindset) bằng những câuu hỏi: "Tại sao họ dùng công cụ này, tại sao họ cần kỹ năng đó?" thì bạn sẽ rất khó để học thành thạo và thành chuyên gia được.
Chia sẻ từ Hồ Đông Thụ - UAN Marketing 

Block blog

Bài viết liên quan

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer