Tích hợp bình luận facebook trên website

Tích hợp bình luận facebook trên website

Lượt xem: 695

Plugin Comment Facebook là 1 ứng dụng hay có thể tích hợp bình luận bài viết của bạn lên facebook, hôm nay xin hướng dẫn bạn các bước

Bước 1 : Tạo 1  app Facebook
Plugin Comment Facebook  cũng  giống như   1 app trên  facebook . Vì  vậy  khi giao tiếp  với Facebook  yêu  cầu  ở  đây là phải có  1  appId

Để  có thể  lấy  được  appID vào liên kết https://developers.facebook.com  ở   menu chọn Create a app một hộp thoại  xuất hiện và yêu cầu bạn nhập các thông tin để có thể  tạo  app . Sau khi bạn đăng ký thành công  thì  sẽ  xuất hiện các thông  tin dưới  đây :app-credentials
Xem hướng dẫn tạo app cụ thể tại http://slimweb.vn/cach-tao-mot-facebook-apps-va-lay-app-id-secret-key

Bước 2 : Thêm  2   thẻ meta
 Ở  trong < head>  website của bạn ,  thêm dòng này  vào
<meta property="fb:app_id" content="App_ID"/>
<meta property="fb:admins" content="user_ID"/>
Ví  dụ
<meta property=”fb:app_id” content=”459899480817207″/>
<meta property=”fb:admins” content=”1549445469″/>
459899480817207 : App ID mình  vừa tạo trong  facebook
1549445469: Đây là  user  facebook của mình. Để  tìm  user ID  facebook  bạn có thể  vào trang  http://findmyfacebookid.com/

Bước 3 :   Thêm  đọan code  này  vào  ở trang   chi tiết bài viết
<div class="fb-comments" data-href="http://izwebsite.com/php/tich-hop-binh-luan-facebook-tren-website-53-72.html"
 data-num-posts="10" data-width="1100px"></div>
data-href=”http://izwebsite.com/php/tich-hop-binh-luan-facebook-tren-website-53-72.html :link này là link 1  chi tiết   bài viết  của bạn
Bây giờ  bạn có thể quản lý    bình luận mỗi khi  có  ai đó bình luận  1 bài viết  bạn có thể  vào   linkhttps://developers.facebook.com/tools/comments để  kiếm tra và thiết lập  các thông số  cho  bình luận
Có  1  vấn đề ở  đây  là khi  thu nhỏ màn hình   trình duyệt  thì comment  của  facebook  không  tự  scale lại , ở  đây bạn chỉ  cần thêm  đọan css này là  có thể giải quyết được  vấn đề  đó
<style>
.fb-comments, .fb-comments span, .fb-comments iframe { width: 100% !important; }
</stye>

 

Ưu  điểm  của Plugin comment Facebook này
  • Bình luận  được   kiểm tra chặt  chẽ , ít  spam hơn
  • Dễ dàng tích hợp hơn , so với tự  phát triển 1  hệ thống bình luận
  • Bạn bè  bình luận đầu tiên : người dùng sẽ lập tức  thấy các  ý kiến của  hộ trên cùng danh sách bình luận
Tuy nhiên cũng có  1  vài nhược điểm
  • Những bình luận này  không  thích hợp để  sao  lưu
  • Nếu không có  tài khỏan facebook thì không thể bình luận
  • Không  có  giá  trị về SEO

***  Để  xem tổng  số   bình luận facebook trong  1 bài viết bạn chỉ cần thêm  tag

<fb:comments-count href="<?php echo $uri;?>"></fb:comments-count>

**** Để thống kê, quản lý những bình luận trên facebook bạn vào https://developers.facebook.com/tools/comments, nếu không thêm các tag

<meta property="fb:app_id" content="App_ID"/>
<meta property="fb:admins" content="user_ID"/>

thì nội dung  sẽ không hiển thị trong này , còn nếu  thực  hiện đúng  các bước trên thì bình luận mới  được hiên thị trong này:show_comment_facebook
Chúc  các bạn  làm thành công.

(Nguồn : izwebsite.com)

Block blog

Bài viết liên quan

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer