Các chỉ số quan trọng cần quan tâm khi chạy Facebook Ads

Các chỉ số quan trọng cần quan tâm khi chạy Facebook Ads

Lượt xem: 2939
Quảng cáo Facebook đã là một thứ gì đó gần như bắt buộc nếu bạn đang kinh doanh online rồi. Suốt bao năm công cụ này giúp rất nhiều chủ shop/công ty bán được nhiều hơn.
Facebook cho bạn quá nhiều chỉ số để đo lường, nhiều tới mức bạn không biết nên dựa vào chỉ số nào để đánh giá kết quả luôn.
Dưới đây là một số gợi ý về các chỉ số cần quan tâm khi các bạn chạy quảng cáo Facebook nhé.

1. Luôn có một chỉ số quan trọng nhất phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh của bạn (Key Indicator)
Việc đầu tiên để đo lường hiệu quả quảng cáo là phải xác định quảng cáo để làm gì.
 • Nếu mục tiêu là bán hàng thì chỉ số cần quan tâm là Cost/Order.
 • Nếu mục tiêu là tương tác, quan tâm Cost/Engagement.
 • Mục tiêu nhận diện thương hiệu, quan tâm Cost/Reach hoặc Cost/Like page.
Đa phần các công ty SMEs, chủ shop sẽ quan tâm Cost/Order vì chỉ số này liên quan trực tiếp tới doanh số - sự sống còn của doanh nghiệp. Những Cost/Order, Cost/Engagement, Cost/Reach, Cost/Like,... Chính là Key Indicator, tạm dịch là "Chỉ số Cuối cùng" nhé!

Tuy nhiên, bản thân facebook ads lại không cho bạn trực tiếp chỉ số cost/order đâu. Vậy bạn cần chọn chỉ số gần nhất với Order mà Facebook có thể đo được. Thường là Inbox, Comment (hoặc Lead)
Ví dụ:
Bạn chi hết 200k quảng cáo, ra 10 Inbox. Từ 10 inbox chốt được 4 đơn, thì:
 • Cost/Order = 200k /4 = 50k.
 • Cost/Inbox = 200k/10 = 20k
Nếu sếp giao cho bạn chỉ tiêu Cost/Order là 40k thì chưa cần quan tâm các chỉ số khác. Kết luận ngay là "Hôm nay quảng cáo không hiệu quả". Còn vì sao không hiệu quả thì đọc tiếp số 2 dưới đây.

2. Các chỉ số khác giúp đạt được Key Indicator (Lagging Indicators)
Laggging indicators hiểu đơn giản là các chỉ số nhỏ hơn để đạt được Key Inddicator. Số lượng Lagging Indicators có thể là 2 hoặc 3,4,5 chỉ số là chuyện bình thường. Nó phụ thuộc vào Customer Flow (quy trình KH khi thấy quảng cáo của bạn). Chỉ số này thường là 1 tỉ lệ nào đó.
Ví dụ: 
Quy trình khách mua hàng sẽ là: Thấy quảng cáo > Click xem quảng cáo > Gửi tin nhắn > Để lại SDT. Chỉ số tương ứng:
 • Thấy quảng cáo: CPM
 • Thấy quảng cáo > Click xem quảng cáo: đo bằng chỉ số CTR
 • Click > Gửi tin nhắn: chỉ số CVR0 (conversion rate 0 = Inbox/Click)
 • Gửi tin nhắn > Để lại SDT: chỉ số CVR1 (Conversion Rate 1 = SDT/Click)
Như vậy, các lagging indicators lad: CPM, CTR, CVR0, CVR1. Customer flow khác nhau thì các chỉ số khác nhau. Lưu ý: Thường vai trò của Marketing sẽ dừng lại ở CVR0. Còn CVR1 thì phụ thuộc nhiều vào tram chăm sóc khách hàng.

3. Tóm lại
Cần xác định Key Indicator là gì: Cost/Order hay Cost/Inbox, Cost/Comment, Cost/Lead, Cost/Engagement, Cost/Like page.
Đặt chỉ tiêu cho Key Indicator ngay từ trước khi bắt đầu chạy
Để đạt được chỉ tiêu trên như trên thì các Lagging Indicator lần lượt là gì?
 • CPM = ?
 • CTR = ?
 • CVR0,1,2 = ?
Lên chiến dịch chạy và điều chỉnh.

Chúc các bạn thành công !
Chia sẻ Thanh Huynh

Block blog

Bài viết liên quan

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer