Hướng dẫn thực hiện phân tích SWOT cho trang web của bạn

Hướng dẫn thực hiện phân tích SWOT cho trang web của bạn

Lượt xem: 3383

Phân tích SWOT (phát âm là Swat) đang ngày càng phổ biến trong kinh doanh ngày nay, nhưng bạn có biết là nó cũng có thể được sử dụng để phân tích các trang web? Theo truyền thống, phân tích này được sử dụng để xác định các yếu tố chính của chuỗi giá trị kinh doanh. Tuy nhiên, công cụ kinh doanh này cũng có thể được sử dụng để phân tích hiệu quả trang web của bạn và giúp tạo chiến lược thiết kế lại trang web có ảnh hưởng tích cực.

Khái niệm phân tích SWOT

Phân tích SWOT là một công cụ đánh giá một phần của chuỗi giá trị kinh doanh, hoặc toàn bộ công ty để xác định những yếu tố tích cực và tiêu cực hiện diện trong môi trường môi trường. Tuy nhiên, mục đích của chúng tôi ngày hôm nay là sử dụng công cụ này để giúp bạn phân tích trang web của mình. Chúng tôi sẽ xác định những điểm mạnh và điểm yếu trong trang web của bạn (môi trường nội bộ) và những cơ hội và thách thức mà trang web của bạn phải đối mặt (môi trường bên ngoài).

Khái niệm SWOT

Tầm quan trọng của phân tích SWOT đối với sự thành công của trang web

Mục đích của việc thực hiện phân tích SWOT trên trang web là để khám phá những yếu tố quan trọng đối với sự thành công của trang web và những yếu tố có khả năng gây hại. Bằng cách thực hiện phân tích SWOT trên trang web công ty của bạn, bạn và những người đưa ra quyết định khác có thể hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của trang web và xác định các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tổ chức của bạn. Những phát hiện này sẽ đặc biệt hữu ích khi xây dựng chiến lược tổng thể cho trang web của bạn.

Tầm quan trọng của SWOT

Tầm quan trọng của SWOT

Mô hình SWOT

Phân tích SWOT cơ bản được chia thành bốn góc tọa độ, mỗi góc tạo thành một phần tên của nó. Bốn phần gồm Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Thách thức (Threats). Các góc tọa độ này được chia thành hai nhóm, môi trường bên trong và môi trường bên ngoài.

Phân tích SWOT bắt đầu với một cấu trúc bao gồm một môi trường bên trong và bên ngoài. Mỗi nhóm sẽ có một mục tích cực (yếu tố có lợi cho việc đạt được mục tiêu kinh doanh) và một mục tiêu cực (yếu tố ngăn cản bạn đạt được các mục tiêu). Các mục này bao gồm các đặc điểm tạo thành phân tích.

Mô hình SWOT

Mô hình SWOT

Nhóm đầu tiên chúng tôi sẽ tập trung vào là môi trường bên trong. Môi trường nội bộ chỉ chứa những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trang web hoặc công ty. Môi trường bên trong được chia thành hai loại - điểm mạnh và điểm yếu. Do đó, các đặc điểm được liệt kê dưới điểm mạnh và điểm yếu phải là một phần của trang web và không nên bao gồm bất kỳ yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến trang web.

Nhóm thứ hai của phân tích SWOT là môi trường bên ngoài. Môi trường bên ngoài bao gồm hai loại - cơ hội và Thách thức. Các danh mục này chứa các yếu tố (ngoài các yếu tố của trang web) ảnh hưởng đến trang web.

Phân tích SWOT: Định nghĩa về môi trường bên trong và bên ngoài

 • Môi trường bên trong - trong tầm kiểm soát của bạn, ví dụ như trang web hoặc công ty của bạn
 • Môi trường bên ngoài - bên ngoài tầm kiểm soát của bạn, ví dụ như thị trường
Định nghĩa môi trường bên trong và bên ngoài

Định nghĩa môi trường bên trong và bên ngoài

Hướng dẫn thực hiện phân tích SWOT cho trang web

Để chuẩn bị phân tích trang web của bạn, trước tiên bạn cần phải suy nghĩ về các mục tiêu của trang web và xác định các yếu tố SWOT có thể giúp đỡ hay ngăn cản bạn đạt được các mục tiêu của mình. Tôi khuyên bạn nên thiết lập các mục tiêu SMART của trang web (xem qua một số ví dụ về mục tiêu trang web). Sau khi xác định mục tiêu cho trang web của riêng bạn, hãy giả thiết mục đích của các trang web của đối thủ cạnh tranh. Bằng cách đó, bạn có thể so sánh các mục tiêu của trang web của công ty mình với đối thủ cạnh tranh có cùng mục tiêu.

Bước 1: Xác định các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến trang web của bạn

Trước tiên, hãy xem qua mục Phỏng vấn Khách hàng trên Trang web (Website Customer Interviews), Bản đồ Hành trình Khách hàng (Customer Journey Map) và Phân tích cạnh tranh Trang web (Website Competitive Analysis) (bạn nên hoàn thành chúng trước đó) và sử dụng bút màu xanh lá cây và đỏ để đánh dấu các bình luận tích cực bằng màu xanh và các bình luận tiêu cực bằng màu đỏ. Các bình luận tích cực nói về việc trang web giúp khách hàng giải quyết các vấn đề của họ và đưa ra một giải pháp cho họ. Các bình luận tiêu cực nói đến những vấn đề khách hàng còn gặp phải. Chú ý đặc biệt đến bất cứ vấn đề gì cản trở người dùng hoàn thành mục tiêu của họ trong Hành trình Khách hàng.

Điểm mạnh bên trong

Tạo một danh sách điểm mạnh bằng cách kết hợp tất cả các mục bạn đánh dấu màu xanh lá cây vào một danh sách duy nhất. Danh sách này phải có những điểm mạnh khác biệt so với các trang web của đối thủ cạnh tranh, từ đó trang web của bạn sẽ có một lợi thế cạnh tranh và giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh nhanh hơn. Điểm mạnh của trang web liên quan đến mục đích chính và mục tiêu của việc tạo trang web.

Dưới đây là một số ví dụ về điểm mạnh phổ biến của các trang web :

 • Thiết kế và nhắn tin lấy khách hàng làm trung tâm
 • CTAs có hiệu quả
 • Nội dung hữu ích và có liên quan
 • Điều hướng và tìm kiếm trực quan
 • Quá trình thanh toán nhanh chóng và dễ dàng
 • Thiết kế phản hồi với hỗ trợ di động đầy đủ
Điểm mạnh phổ biến của trang web

Điểm mạnh phổ biến của trang web

Điểm yếu bên trong

Điểm yếu là những yếu tố của trang web khiến bạn bất lợi hoặc có thể ngăn bạn đạt được mục tiêu kinh doanh. Giống như chúng tôi đã làm với điểm mạnh, tạo ra một danh sách những điểm yếu bên trong - nhưng lần này, chỉ thêm các mục màu đỏ. Những yếu tố này có thể được xác định bằng cách so sánh đặc điểm/tính năng hoạt động tốt hơn của trang web của đối thủ cạnh tranh với cùng một tính năng trên trang web của bạn. Cả hai trang web có thể có một đặc điểm hoặc tính năng cụ thể, nhưng đặc điểm đó được thực hiện tốt hơn trên trang web của đối thủ cạnh tranh. Điểm yếu không nhất thiết phải có sự so sánh. Nếu một tính năng đã lỗi thời hoặc có chức năng không phù hợp, nó có thể được coi là một điểm yếu.

Dưới đây là một số ví dụ về điểm yếu của trang web:

 • Thiết kế lỗi thời hoặc không hiệu quả
 • CTAs không hiệu quả hoặc bị che giấu
 • Nội dung không tập trung vào khách hàng
 • Cấu trúc và điều hướng lộn xộn
 • Quá trình thanh toán rườm rà và dài dòng
 • Thiếu hỗ trợ di động
Điểm yếu phổ biến của trang web

Điểm yếu phổ biến của trang web

Bước 2: Xác định các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến trang web của bạn

Hãy xem lại các mục Phỏng vấn Khách hàng trên Trang web (Website Customer Interviews), Bản đồ Hành trình Khách hàng (Customer Journey Map) và Phân tích cạnh tranh Trang web (Website Competitive Analysis) một lần nữa với các bút màu xanh lam và màu vàng. Lần này tìm kiếm cơ hội - những thứ mà trang web có thể làm để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ và giúp bạn tiếp cận với khách hàng của bạn (bạn đặc biệt muốn tập trung vào những thứ mà đối thủ cạnh tranh của bạn không làm, hoặc làm không tốt). Chú ý đặc biệt đến "mong muốn" của khách hàng và đánh dấu màu xanh lam. Ví dụ: Người dùng muốn có sự so sánh tính năng rõ ràng (mà đối thủ cạnh tranh của bạn không cung cấp).

Đồng thời, tìm Thách thức - các phần tử nằm ngoài sự kiểm soát của bạn có thể gây rắc rối và ngăn không cho trang web đạt được các mục tiêu kinh doanh của nó. Đánh dấu những vấn đề đó bằng màu vàng. Ví dụ: Nhiều đối thủ cạnh tranh cung cấp các giải pháp rất giống với bạn. Bây giờ, đặt chúng trong các cột tương ứng trong bảng phân tích SWOT của bạn.

Các cơ hội bên ngoài

Bây giờ tạo một danh sách các cơ hội bên ngoài. Trong danh sách này phải là những cách mà tổ chức của bạn có thể cải thiện hiệu suất và lợi thế cạnh tranh trong thị trường. Có một số cơ hội bên ngoài có thể được dự đoán, như mở rộng đến các thành phố hoặc quốc gia mới.

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về cơ hội bên ngoài của trang web:

 • Các công nghệ mới để cải thiện trải nghiệm người dùng
 • Thị trường mới nổi và chưa khai thác
 • Các phân đoạn thị trường mới
 • Xu hướng thiết kế mới để truyền tải các thông điệp tốt hơn
 • Các chiến thuật tiếp thị hiệu quả hơn
 • Những thay đổi tích cực trong các yếu tố xã hội

Các cơ hội phổ biến

Các thách thức bên ngoài

Nhập danh sách các Thách thức vào mẫu Phân tích SWOT. Trong danh sách này phải là tất cả yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, có thể ngăn bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của trang web. Những Thách thức này có thể là các tính năng nhất định mà đối thủ cạnh tranh của bạn có nhưng bạn không có. Các Thách thức cũng có thể là quy định hoặc kỹ thuật.

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về Thách thức bên ngoài đối với trang web:

 • Đối thủ cạnh tranh sao chép các tính năng hoặc ý tưởng
 • Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mới
 • Thay đổi nhu cầu của khách hàng
 • Luật hoặc quy định mới
 • SPAM & quảng cáo không mong muốn
 • Phần mềm trình duyệt được nâng cấp
 • Hoạt động gian lận
Các thách thức phổ biến

Các thách thức phổ biến

Bước 3: Điền vào mẫu SWOT

Bây giờ hãy chuyển các mục từ danh sách Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức vào các phần thích hợp của Mẫu Phân tích SWOT của trang web

Có hai ví dụ Phân tích SWOT cho trang web hoàn chỉnh mà bạn có thể sử dụng làm hướng dẫn: một cho một trang web B2B và một cho một trang web B2C.

Mẹo phân tích SWOT

Những điều nên làm khi thực hiện Phân tích SWOT

 • Hoàn thành Phỏng vấn Khách hàng trên Trang web, Bản đồ Hành trình Khách hàng và Phân tích cạnh tranh Trang web, Hồ sơ Người mua, trước khi thực hiện phân tích SWOT.
 • Hãy xem xét kỹ lưỡng tất cả các nguồn lực sẵn có để khám phá Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức.
 • Hãy hỏi các phòng ban tiếp xúc với khách hàng của bạn (bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, v.v ...) đánh giá Phân tích SWOT trên trang web của bạn khi bạn hoàn tất. Bạn muốn đảm bảo rằng bạn đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
 • Tìm kiếm trợ giúp từ một cơ quan thiết kế web chuyên nghiệp cho Phân tích SWOT.

 Những điều nên tránh khi thực hiện Phân tích SWOT

 • Đừng bao gồm tất cả các yếu tố vào trong danh sách này. Chỉ tập trung vào những yếu tố sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn.
 • Đừng bịa chuyện hoặc sử dụng các phát hiện từ các cuộc nghiên cứu và phỏng vấn trước đó.
 • Đừng nên thực hiện Phân tích SWOT về trang web một lần duy nhất! Bạn nên đánh giá tài liệu này định kỳ, đặc biệt khi thị trường thay đổi, công ty của bạn lựa chọn đối tượng mục tiêu mới hoặc sau khi bạn thực hiện các thay đổi đáng kể cho trang web của mình.

Cách sử dụng Phân tích SWOT để cải thiện trang web

Bây giờ bạn đã có các đặc điểm cho từng góc, bạn có thể cải thiện hiệu suất của trang web trong thị trường của bạn. Phân tích SWOT của bạn đưa ra một cái nhìn khách quan về những đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến trang web. Từ điểm này, bạn có thể bắt đầu thay đổi để giảm tác động của những ảnh hưởng tiêu cực và tận dụng những điểm mạnh và cơ hội của bạn.

Kết hợp và chuyển đổi

Kết hợp và chuyển đổi

Kết hợp & Chuyển đổi

Để hạn chế các điểm yếu và thách thức đối với trang web của bạn, bạn có thể kết hợp hoặc chuyển đổi những yếu tố tiêu cực đó thành những tính năng tích cực. Bạn cạnh tranh với đối thủ của bạn mỗi ngày. Bạn hoặc đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ chiến thắng dựa trên lợi thế cạnh tranh cụ thể mà bạn hoặc đối thủ có. Kết hợp chỉ đơn giản là bắt chước một lợi thế cạnh tranh mà đối thủ của bạn nắm giữ. Bằng cách đó, bạn sẽ vô hiệu hóa lợi thế của đối thủ.

Tương tự, chuyển đổi nghĩa là phát triển một giải pháp để thay đổi một yếu tố tiêu cực thành tích cực. Bắt đầu bằng cách lựa chọn mục tiêu là một điểm yếu hoặc thách thức đối với trang web của bạn. Chuyển đổi nó thành một yếu tố tích cực bằng cách thêm một tính năng vào trang web mà phủ nhận các yếu tố tiêu cực.

Bạn vừa làm cho trang web của mình cạnh tranh hơn!

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành thành công Phân tích SWOT về trang web của bạn. Trang bị công cụ thông tin này, làm cho trang web của bạn trở nên tuyệt vời! Đạt được những mục tiêu SMART mà bạn đặt ra ở đầu quá trình lập kế hoạch và đánh bại đối thủ của bạn.

Theo Taki

Block blog

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer