Growth hacking công thức tăng trưởng cho startup

Growth hacking là gì?
Growth hacking được tạm dịch là tăng trưởng đột phá. Growth Hacking bao gồm Growth và Hacking, nghĩa là việc đẩy nhanh (Hacking) số lượng người dùng sản phẩm một cách đột phá (Growth) (có thể từ con số rất thấp đến hàng triệu người dùng). Khái niệm này xuất phát từ thung lũng Silicon và được coi là lời giải cho bài toán khởi nghiệp: thay vì tập trung tạo lead, các doanh nghiệp sẽ chú tâm vào tỷ lệ chuyển đổi, và tìm được hàng triệu lượt khách hàng cho sản phẩm ngay từ khi nó xuất hiện.

Là một doanh nghiệp starup, bạn sẽ phải ứng dụng chiến thuật này như nào để tăng trưởng một cách đột phá, bền vững?
Cùng tham khảo thông tin trong slide dưới đây nhé!

Copyright © 2016 Slimweb