thietke | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

thietke

thietke's picture

Địa chỉ email

Chỉ gửi email dạng văn bản
Không
Lĩnh vực hoạt động: 
Điện thoại: 
1
Tên của bạn: 
Thiết kế

Lịch sử

Là thành viên từ
6 năm 4 tháng
Biết đến chúng tôi qua: 
Chức vụ: 
tk
Tên công ty: 
tk

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer