slimweb1963 | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

slimweb1963

slimweb1963's picture

Địa chỉ email

Chỉ gửi email dạng văn bản
Không
Lĩnh vực hoạt động: 
Điện thoại: 
0962629444
Tên của bạn: 
Quản trị Temp

Lịch sử

Là thành viên từ
6 năm 7 tháng
Biết đến chúng tôi qua: 
Chức vụ: 
slimwebvietnamslimwebvietnam
Tên công ty: 
SlimSoft

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer