Hướng dẫn tạo thông báo Giả Khách Mua Hàng | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn tạo thông báo Giả Khách Mua Hàng

Bước 1: Thêm khối:
  • Chọn chế độ Thêm
  • Chọn loại Kêu gọi hành động
  • Kéo Thả khối Giả Khách Mua Hàng
Bước 2: Chỉnh sửa thông báo
1- Chỉnh sửa màu sắc, hiệu ứng: Giống như chỉnh sửa nút bấm thông thường. Xem chỉnh sửa nút bấm tại đây
2- Chỉnh sửa nội dung:
  • Chọn chế độ Sửa
  • Nhấp chuột 2 lần vào thông báo để sửa nội dung. Trong đó các trường thông tin *name* , *city* , *email* , *time* là tự động thay đổi. Lưu ý nhập đúng định dạng các trường có dấu *.
Ví dụ: bạn muốn hiển thị nội dung có dạng "Nguyễn Văn AHà Nội vừa đặt hàng cách đây 20 phút" thì bạn sửa nội dung là "*name**city* vừa đặt hàng *time*"
Tham khảo demo: http://slimcrm.vn/