Hướng dẫn chỉnh sửa thiết lập nút bấm | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn chỉnh sửa thiết lập nút bấm

Video hướng dẫn chung:
Bước 1: Chọn chế độ Sửa 
Bước 2: Bấm chọn 1 lần vào nút cần thiết lập 
Bước 3: Chọn biểu tượng thiết lập nút 
Bước 4: Tùy chọn các thiết lập sẵn có: màu nút, kiểu nút, hiệu ứng nút....

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer