Hướng dẫn tích hợp nhúng fanpage vào website | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn tích hợp nhúng fanpage vào website

Bước 1: Lấy mã nhúng:
Để lấy mã nhúng của fanpage facebook bạn truy cập vào phần Plugin trang - Plugin xã hội của facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/?locale=vi_VN
- Chèn link fanpage và nhập các thông số tương ứng, tại đây facebook sẽ hiển thị cho bạn thấy fanpage khi nhúng vào web.
(Trường hợp không hiển thị bạn kiểm tra lại các thiết lập hoặc tham khảo các câu hỏi thường gặp của facebook để bên trên đó).
- Chọn Lấy mã -> IFrame -> Copy mã nhúng
Bước 2: Chèn mã nhúng vào website
Mở mã HTML của khối cần chèn Fanpage (https://slimweb.vn/node/24492) và chèn mã nhúng copy được vào phần bạn muốn hiển thị.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer