Hướng dẫn thay đổi hiển thị thông tin website khi share link lên facebook, zalo | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thay đổi hiển thị thông tin website khi share link lên facebook, zalo

Trước tiên, nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh, tiêu đề, nội dung... liên quan đến trang web của bạn, bạn cần phải thay đổi thẻ meta: Xem hướng dẫn
Trường hợp đã thay đổi thẻ meta mà share link lên facebook, zalo vẫn hiển thị ảnh hay nội dung của Slimweb, bạn làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing  (dành cho facebook) và https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing (dành cho zalo)
Bước 2: Paste (dán) đường link website của bạn vào rồi chọn debug (gỡ lỗi, kiểm tra)
Bước 3: Tại phần Thời gian trích xuất, chọn Thu thập lại (thử lại nhiều lần nếu không được bạn cần kiểm tra hướng dẫn thay đổi thẻ Meta).
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer