Cập nhật nội dung hiển thị khi gửi link web | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Cập nhật nội dung hiển thị khi gửi link web

Trước tiên, nếu muốn hiển thị hình ảnh / tiêu đề / nội dung... trang web của bạn, bạn cần phải thay đổi Thẻ Meta Xem hướng dẫn
Trường hợp đã thay đổi thẻ meta mà share link lên facebook, zalo vẫn hiển thị ảnh hay nội dung của Slimweb, bạn làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing  (dành cho facebook) và https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing (dành cho zalo)
Bước 2: Chèn đường link website của bạn vào => chọn Debug (gỡ lỗi, kiểm tra)
Bước 3: Tại phần Thời gian trích xuất, chọn Thu thập lại (thử lại nhiều lần nếu không được => kiểm tra Thẻ Meta).
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer