Hướng dẫn thêm thẻ meta (google và facebook) tối ưu cho SEO | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thêm thẻ meta (google và facebook) tối ưu cho SEO

Bước 1: Vào Xuất bản  save image
Bước 2: Vào Thiết lập trang  save image
Bước 3: Nhập thẻ Meta (Google & Facebook) tại phần Nâng cao.
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer