Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa menu đa cấp | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa menu đa cấp

Bước 1: Tại chế độ Khối   save image  chọn hoặc Kéo - Thả khối menu đa cấp đã có sẵn: (hình ảnh mô tả)