Hướng dẫn gắn liên kết từ một phần tử bất kỳ (menu, nút bấm, hình ảnh, text, ...) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn gắn liên kết từ một phần tử bất kỳ (menu, nút bấm, hình ảnh, text, ...)

Bước 1: Bấm chọn phần tử cần gắn liên kết.
Bước 2: Chọn kiểu liên kết và gắn liên kết tương ứng
Trong đó:
- Liên kết bên ngoài: Là một đường link web bất kỳ (bao gồm cả http hoặc https) . Ví dụ: https://slimweb.vn
- Liên kết tới khối/trang trong: Là một khối bất kỳ trên trang của bạn, chọn ID của khối cần gắn liên kết đến. Để biết ID của khối, bạn chọn chế độ Thêm  sau đó di chuột vào khối sẽ có ID hiện lên. Lưu ý: Tên ID không được tự giác thay đổi.
- Liên kết tới ảnh: Chèn link ảnh tương ứng. Bạn có thể upload ảnh lên bằng icon 9 dấu chấm ở ô nhập link.
- Liên kết tới video: Chèn link video của bạn. Lưu ý: link video youtube phải đúng định dạng, ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=zS1hFivUDRw (chỉ lấy đến v="id video")
- Liên kết tới cửa sổ popup: Chọn id của popup tương ứng (id sắp xếp theo thứ tự popup từ trên xuống).

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer