Hướng dẫn tạo và thiết lập POPUP | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn tạo và thiết lập POPUP

Lưu ý: Không sử dụng POPUP trùng nhau trên 1 trang.
Video hướng dẫn tổng quan:

Bước 1: Chọn chế độ Thêm  save image 
Bước 2: Chọn loại popup và Kéo - Thả khối Popup bạn cần
Bước 3: Bấm chọn hình con mắt ở cửa sổ popup bên phải để mở Popup lên thiết lập
Bước 4: Chọn biểu tượng thiết lập để cấu hình popup: Thời gian xuất hiện popup (mini giây), hiệu ứng popup...

 
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer