Tiện ích SalesDesk Widget

Tiện ích SalesDesk Widget

SalesDesk Widget là chức năng tích hợp nhiều tiện ích vào 1 nút bấm.

Bước 1: Thêm khối: (ảnh 1)
  1. Chọn chế độ [ KHỐI ] save image
  2. Chọn nhóm Tiện ích đặc biệt 
  3. Bấm chọn khối SalesDesk Widget
Bước 2: Chọn chế độ [ SỬA ] => Sửa text, thay ảnh icon, Sửa liên kết của từng icon tùy ý. (ảnh 2)
Bước 3: Chọn chế độ [ XUẤT BẢN ] save image => Bấm vào icon của tiện ích SalesDesk Widget để thu gọn các tiện ích (ảnh 3)
 
Thêm khối:
Sửa liên kết:
Đóng/Mở tiện ích:

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer