Thêm cửa sổ POPUP: popup khi bấm / popup tự động

Thêm cửa sổ POPUP: popup khi bấm / popup tự động

Lưu ý: Không sử dụng Popup trùng nhau trên 1 trang; Tắt popup trước khi xuất bản.

Bước 1: chọn chế độ [ KHỐI ]  save image 
Bước 2: chọn loại popup và Bấm chọn khối Popup bạn cần
Bước 3: thiết lập xuất hiện popup:
  • Popup khi bấm: Chọn chế độ [ SỬA ] save image  => Chọn nút bấm (ngoại trừ nút bấm của FORM) => Gắn liên kết => Chọn kiểu Liên kết đến Popup => Chọn ID Popup
  • Popup tự động: Chọn chế độ [ KHỐI ] save image  => Bấm chọn hình con mắt tại Cửa sổ popup (góc trên bên phải) => di chuột vào Popup => chọn Thiết lập => nhập thời gian xuất hiện popup (VD: 5000 - được tính bằng mini giây)

 
Video hướng dẫn tổng quan:
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer