Thêm cửa sổ POPUP: popup khi bấm / popup tự động | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Thêm cửa sổ POPUP: popup khi bấm / popup tự động

Lưu ý: Không sử dụng Popup trùng nhau trên 1 trang.

Bước 1: chọn chế độ [ KHỐI ]  save image 
Bước 2: chọn loại popup và Bấm chọn khối Popup bạn cần
Bước 3: thiết lập xuất hiện popup:
  • Popup khi bấm: Chọn chế độ [ SỬA ] save image  => Chọn nút bấm (ngoại trừ nút bấm của FORM) => Gắn liên kết => Chọn kiểu Liên kết đến Popup => Chọn ID Popup
  • Popup tự động: Chọn chế độ [ KHỐI ] save image  => Bấm chọn hình con mắt tại Cửa sổ popup (góc trên bên phải) => di chuột vào Popup => chọn Thiết lập => nhập thời gian xuất hiện popup (VD: 5000 - được tính bằng mini giây)