Tiện ích GIẢ KHÁCH MUA HÀNG: cách thêm / tạo hiệu ứng

Tiện ích GIẢ KHÁCH MUA HÀNG: cách thêm / tạo hiệu ứng

Bước 1: Thêm khối: (ảnh 1)

  • Chọn chế độ [ KHỐI ] save image
  • Chọn loại Tiện ích đặc biệt
  • Bấm chọn khối Giả Khách Mua Hàng
Bước 2: Chỉnh sửa thông báo: (ảnh 2)
  • Chọn chế độ [ SỬA ]  save image
1- Chỉnh sửa màu sắc, hiệu ứng: Bấm 1 lần => chọn biểu tượng Thiết lập (giống như chỉnh sửa nút bấm thông thường)
2- Chỉnh sửa nội dung: Bấm 2 lần vào thông báo để sửa nội dung. Trong đó các trường thông tin *name* , *city* , *email* , *time*mặc định của Slimweb và tự động thay đổi khi xuất bản trang.
Lưu ý:
nhập đúng định dạng các trường có dấu *. Ví dụ: bạn muốn hiển thị nội dung có dạng "Nguyễn Văn AHà Nội vừa đặt hàng cách đây 20 phút" thì bạn sửa nội dung là "*name**city* vừa đặt hàng *time*"
Tham khảo demo: https://slimweb.vn/site/yenchung/


 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer