Thiết lập SẢN PHẨM hiển thị theo chuyên mục

Thiết lập SẢN PHẨM hiển thị theo chuyên mục

Hướng dẫn thiết lập hiển thị Sản phẩm theo chuyên mục
Bước 1: Truy cập [ Sản phẩm ] ⇒ [ Nhóm sản phẩm ] ⇒ copy chuỗi số ở cột [ #Mã​ ] ⇒ xem hình bên dưới
Bước 2: Tại màn hình thiết kế chọn chế độ KHỐI save image ⇒ Mở [ Mã HTML ] của khối [Sản phẩm] đã Kéo - Thả
Bước 3: tìm chuỗi ký tự cate_id="all"  ⇒ thay thế chuỗi all bằng chuỗi ký tự bạn đã copy từ cột #Mã​ ] trong bước 1 ⇒  Kết quả sẽ có dạng cate_id="46746​"
Bước 4: Xuất bản lại trang web và bạn sẽ thấy khối sản phẩm chỉ hiện các dữ liệu thuộc Nhóm sản phẩm bạn chọn  

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer