Thiết lập BLOG hiển thị theo chuyên mục

Thiết lập BLOG hiển thị theo chuyên mục

Hướng dẫn thiết lập hiển thị Blog theo chuyên mục
Bước 1: Truy cập [ Blog ] ⇒ [ Danh sách chuyên mục ] ⇒ copy chuỗi số ở cột [ #Mã ] ⇒ xem hình bên dưới
Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa trang web chọn chế độ KHỐI save image ⇒ Mở [ Mã HTML ] của khối [Blog (nội dung động)] đã Kéo - Thả
Bước 3: tìm chuỗi ký tự cate_id="all"  ⇒ thay thế chuỗi all bằng chuỗi ký tự bạn đã copy từ cột [ #Mã ] trong bước 1 ⇒  Kết quả sẽ có dạng cate_id="25041​"
Bước 4: Xuất bản lại trang web và bạn sẽ thấy khối blog chỉ hiện các bài viết thuộc chuyên mục bạn chọn 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer