Thao tác với HÌNH ẢNH: thay ảnh / tạo hiệu ứng cho ảnh

Thao tác với HÌNH ẢNH: thay ảnh / tạo hiệu ứng cho ảnh

Bước 1: chọn chế độ [ SỬA ]  save image (ở góc trên bên trái màn hình)
Bước 2: bấm vào hình ảnh cần sửa, một cửa sổ nhỏ hiện lên ⇒ bạn có thể chọn 1 trong 6 thao tác (1) thay ảnh  (2) gắn liên kết vào ảnh (3) thiết lập ảnh (4) thuộc tính của ảnh (5) sao chép ảnh (6) xóa ảnh

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer