Nút bấm gọi điện CLICK-TO-CALL: cách thêm / tạo hiệu ứng

Nút bấm gọi điện CLICK-TO-CALL: cách thêm / tạo hiệu ứng

Bước 1: Thêm khối: (hoặc có thể sử dụng 1 nút bấm có sẵn bất kỳ trên trang)

  • Chọn chế độ [ KHỐI ] save image
  • Chọn loại Tiện ích đặc biệt
  • Kéo - Thả 1 nút gọi điện bất kỳ
Bước 2: chọn chế độ [ SỬA ] save image, bấm 1 lần vào nút bấm => chọn biểu tượng Sửa liên kết
Bước 3: chọn kiểu liên kết là Liên kết bên ngoài => Nhập liên kết là tel:sodienthoai (sodienthoai là số điện thoại của bạn)
(hình ảnh mô tả bước 2, 3)
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer