Hướng dẫn thay ảnh popup khi bấm chọn vào hình ảnh nhỏ hay click một đối tượng bất kỳ | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thay ảnh popup khi bấm chọn vào hình ảnh nhỏ hay click một đối tượng bất kỳ

Bước 1: Lấy link ảnh (ảnh 1)
  • Bấm chọn vào hình ảnh của bạn -> Chọn thay ảnh
  • Copy đường link ảnh của bạn
Bước 2: Gắn liên kết cho ảnh (ảnh 2)
  • Bấm chọn liên kết cho ảnh hoặc đối tượng bất kỳ khi bạn muốn bấm vào hiện lên popup.
  • Chọn kiểu liên kết tới ảnh => Dán (paste) đường link đã copy vào