Thay bản đồ (dùng Google Map) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Thay bản đồ (dùng Google Map)

Phần 1: Lấy mã nhúng trên Google Map
  1. ​Nhập địa chỉ của bạn tại http://map.google.com
  2. Chọn Chia sẻ
  3. Chọn tab Nhúng bản đồ => Sao chép HTML


Phần 2: Thay mã HTML tại Slimweb
Bước 1: Chọn chế độ [ KHỐI ]  save image
Bước 2: Di chuột vào khối bản đồ => chọn [ Sửa mã HTML ]
Bước 3: Chèn thay thế mã HTML đã copy trên Google Map vào đoạn mã bắt đầu bằng <div id="xxx-map-map" ... (xem video bên dưới).
Nâng cao: Có thể tùy chỉnh kích thước width (chiều rộng, thường để là 100%) , height (chiều cao, thường để khoảng 200px ->400px)