Trang web bị lỗi, cách phục hồi Lịch sử sửa đổi? | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Trang web bị lỗi, cách phục hồi Lịch sử sửa đổi?

Một số trường hợp xảy ra lỗi trang web như: thao tác click chọn phần tử nhiều lần, không đúng, sửa đổi mã HTML sai, thay đổi, chỉnh sửa sai hướng dẫn... Để xử lý tình trạng lỗi trang web, bạn làm theo 3 bước:
Lưu ý: Trong quá trình thiết kế nên Lưu lại thường xuyên để tránh phục hồi lại mất nhiều dữ liệu đã chỉnh sửa.
Bước 1: Truy cập Trang web của tôi
Bước 2: Bấm chọn vào biểu tượng Lịch sử sửa đổi trên mỗi trang web bạn đã tạo. Tại đây hệ thống cho phép bạn phục hồi lại các phiên bản đã chỉnh sửa và lưu trước đó.
Bước 3: Quay trở lại trang thiết kế, Ctrl+F5 lại trang web để update dữ liệu.


Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer