Hướng dẫn Thêm trang, Sao chép trang mới | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn Thêm trang, Sao chép trang mới

Bước 1: Chọn chế độ Xuất bản
Bước 2: Bấm chọn thêm trang mới hoặc sao chép trang có sẵn
Bước 3: Thiết lập cho trang

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer