Hướng dẫn thiết lập, sao chép, xóa Slideshow (Carousel) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thiết lập, sao chép, xóa Slideshow (Carousel)

Bước 1: Chọn chế độ Sửa 
Bước 2: Bấm chọn vào Slide cần chỉnh sửa
Bước 3: Tùy chọn thiết lập, thêm hiệu ứng, sao chép, xóa Slide tại các biểu tượng tương ứng.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer