Hướng dẫn thêm, xóa khối nội dung mẫu | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thêm, xóa khối nội dung mẫu

Thêm khối nội dung:
Bước 1:
Chọn chế độ Khối  save image
Bước 2: Chọn nhóm nội dung bạn cần
Bước 3: Click chọn một khối nội dung bất kỳ (có thể Kéo Thả đến vị trí mong muốn)Xóa khối nội dung:
Bước 1: Chọn chế độ Khối  save image
Bước 2: Di chuyển chuột đến khối cần xóa, chọn biểu tượng thùng rác để xóa khối 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer