Thao tác với VĂN BẢN: sửa text / thay đổi định dạng | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Thao tác với VĂN BẢN: sửa text / thay đổi định dạng

Bước 1: hãy chắc chắn rằng bạn đang ở chế độ [ SỬA ]  save image (góc trên bên trái màn hình)

Bước 2: lưu ý có 2 chế độ sửa text

  • Bấm chuột 1 lần để thay đổi thiết lập  ⇒ cửa sổ nhỏ hiện lên cho phép bạn thay đổi kích cỡ, khoảng cách, font, mầu chữ và hiệu ứng...
  • Bấm chuột 2 lần để sửa nội dung text


 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer