Hướng dẫn thêm & chỉnh sửa Video | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thêm & chỉnh sửa Video

Video hướng dẫn chung: 

Bước 1 : Chọn chế độ Sửa  save image
Bước 2: Bấm chọn Video cần thay đổi và chọn biểu tượng Liên kết video  save image
Bước 3: Thay liên kết video:
Liên kết video phải copy đúng định dạng (không có các ký tự thừa sau ID của video), ví dụ liên kết copy đúng:
  • Video Vimeo: https://vimeo.com/108425035 
  • Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ev0uoO13NmA 
Lưu ý: có 2 loại video hiển thị:
1- Video liên kết: bấm vào nút Play hiện lên Popup video

 

2- Video nhúng trực tiếp trên trang web: Bấm vào nút play thì video chạy trực tiếp trên trang.