Hướng dẫn chỉnh sửa thiết lập đồng hồ đếm ngược (Countdown) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn chỉnh sửa thiết lập đồng hồ đếm ngược (Countdown)

Video hướng dẫn chung:
Bước 1: Chọn chế độ Sửa 
Bước 2: Bấm chọn vào Countdown và chọn biểu tượng Thiết lập Countdown  save image
Bước 3: Nhập ngày hết hạn. Lưu ý: Nhập đúng định dạng mặc định có sẵn