Tạo blog với nội dung động | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Tạo blog với nội dung động

Khối Nội dung động (Blog) đã có sẵn. Việc của bạn phải làm là Thêm chuyên mục và Thêm bài viết  trong Quản lý Blog sau đó Kéo - Thả Nội dung động.
Bước 1:
Thêm Chuyên mục và Bài viết tại Quản lý Blog
Bước 2: Tại màn hình thiết kế web, chọn chế độ Thêm save image
Bước 3: Chọn Nội dung động ( Blog ) sau đó Kéo-Thả khối blog bất kỳ

 

Hướng dẫn thiết lập hiển thị Blog theo chuyên mục:

Bước 1: Truy cập Quản lý Blog -> Danh sách chuyên mục -> copy Mã (id) chuyên mục:
Bước 2: Mở mã HTML của khối Blog (nội dung động) đã Kéo - Thả ra sau đó thay thế Mã (id) chuyên mục tại cate_id="all". Trong đó: all là hiển thị tất cả các chuyên mục, để hiển thị bài viết theo chuyên mục bạn thay thế all bằng Mã (id) chuyên mục. Ví dụ: cate_id="25041​"