KẾT NỐI tên miền riêng | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

KẾT NỐI tên miền riêng

Chuẩn bị:  bạn cần có tài khoản đăng nhập quản trị tên miền => hãy yêu cầu nhà cung cấp nơi bạn mua tên miền gửi vào email cho bạn

Bước 1:  Chọn chế độ [ Xuất bản ]  save image  (góc trên bên trái màn hình)
Bước 2:  Bấm nút mầu xanh lá cây [ Xuất bản ] ⇒ Chọn mục [ Kết nối tên miền riêng ]  Nhập tên miền cần kết nối (lưu ý không nhập chuỗi ký tự "http://www")

Bước 3:  Trỏ tên miền về địa chỉ IP máy chủ của Slimweb

+ Đăng nhập vào trang quản lý tên miền bằng tài khoản do nhà cung cấp tên miền đã gửi cho bạn
+ Nếu bạn trỏ tên miền chính (vd: tenmienchinh.com) ⇒ thêm 02 bản ghi @ và www ⇒ trỏ về địa chỉ IP là 115.146.126.254  ⇒ xem hình bên dưới
+
Lưu ý: cần chờ từ 2 - 6 tiếng để hệ thống cập nhật

+ Trường hợp bạn trỏ tên miền con (Ví dụ: http://tenmiencon.tenmienchinh.com) ⇒ thêm bản ghi tenmiencon ⇒ trỏ về địa chỉ IP  là 115.146.126.254 ⇒ xem hình bên dưới


Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer