Hướng dẫn tạo hiệu ứng chuyển động cho các phần tử | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chuyển động cho các phần tử

Bước 1: Chọn chế độ Sửa  save image
Bước 2: Bấm chọn vào phần tử(ảnh, text, nút bấm, ...) cần tạo hiệu ứng chuyển động
Bước 3: Tùy chọn hiệu ứng chuyển động cho phần tử vừa được chọn.
Trong đó:
Hiệu ứng, Hiệu ứng chờ là kiểu chuyển động của phần tử.
Thời gian là thời gian hiệu ứng chuyển động (đơn vị mili giây)
Độ trễ là khoảng thời gian xuất hiện hiệu ứng khi cuộn trang đến phần tử đó.
Lặp lại là chế độ lặp lại sau mỗi lần cuộn trang đến đó hay không.

save image

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer