Tạo HIỆU ỨNG chuyển động khi cuộn trang | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Tạo HIỆU ỨNG chuyển động khi cuộn trang

Bước 1: Chọn chế độ [ SỬA ]  save image
Bước 2: Bấm chọn 1 lần vào phần tử (ảnh, text, nút bấm, ...) => chọn biểu tượng Hiệu ứng
Bước 3: Tùy chọn hiệu ứng chuyển động:
Trong đó:

  • Hiệu ứng, Hiệu ứng chờ là kiểu chuyển động của phần tử (VD: trái sang phải, dưới lên trên, xoay tròn, ...)
  • Thời gian là thời gian hiệu ứng chuyển động - có thể để trống (đơn vị mili giây)
  • Độ trễ là khoảng thời gian xuất hiện hiệu ứng khi cuộn trang đến phần tử đó - có thể để trống
  • Lặp lại là chế độ lặp lại sau mỗi lần cuộn trang đến phần tử đó
 

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer