Hướng dẫn xuất bản trang web lên máy chủ | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn xuất bản trang web lên máy chủ

Bước 1: Bấm vào nút Xuất bản  save image
Bước 2: Chọn Xuất bản
Bước 3: Nhập thư mục xuất bản.
Bạn có 3 cách để xuất bản trang web
(1) Nếu chưa có hosting và tên miền: bạn có thể xuất bản lên máy chủ của SlimWeb và được cấp tên miền phụ miễn phí, bạn chỉ cần nhập tên thư mục (viết liền không dấu, không chứa ký tự đặc biệt). Địa chỉ xuất bản trang web của bạn sẽ có dạng: https://slimweb.vn/site/tenthumuc (tenthumuc là do bạn đặt).
(2) Nếu đã có tên miền: có thể kết nối tên miền riêng. Xem hướng dẫn kết nối website ra tên miền riêng Tại đây
(3) Nếu đã có hosting: có thể xuất bản thẳng lên hosting của bạn thông qua giao thức FTP tích hợp trong công cụ.
Nhập các thông số: tên miền hoặc địa chỉ IP, thư mục tải lên, thông tin đăng nhập vào quản trị host.

Lưu ý: Nếu không xuất bản được, hãy kiểm tra xem trình duyệt của bạn có chặn cửa sổ popup từ Slimweb không, và cho phép cửa sổ bật lên trong trình duyệt. Tham khảo: https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi​


 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer