Hướng dẫn thay ảnh và video nền (background) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thay ảnh và video nền (background)

Video hướng dẫn chung:
Bước 1: Chọn chế độ Khối  save image
Bước 2: Bấm chọn biểu tượng Thay ảnh nền  save image
Bước 3: Tùy chọn chế độ Hình ảnh, Video, Để trống để thay nền.
Trong đó: 
 - Thay nền bằng hình ảnh : Chọn chế độ ảnh nền bằng hình ảnh sau đó chọn ảnh thay thế. Bạn có thể chọn ảnh có sẵn trên hệ thống, upload ảnh từ máy tính lên hay chèn link ảnh từ bất cứ đâu.
Trong suốt là độ mờ của hình nền, tỷ lệ trong suốt càng cao thì hình nền càng rõ.

- Thay nền bằng Video: Chọn chế độ ảnh nền bằng Video sau đó lựa chọn video thay thế. Bạn có thể lựa chọn video có sẵn trên hệ thống, upload video hoặc chèn link video từ bên ngoài.
Lưu ý: Video đúng định dạng file .MP4 hoặc .OGV

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer