Hướng dẫn tạo và thiết lập form đăng ký - liên hệ | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn tạo và thiết lập form đăng ký - liên hệ

Video hướng dẫn tổng quan:

Bước 1: Chọn chế độ Sửa save image
Bước 2: Bấm chọn vào Biểu mẫu Form, chọn biểu tượng Sửa trường thông tin.
Kéo - Thả các trường dữ liệu bạn cần và thay đổi thông tin. 
Trong đó:
  • Nhãn là nội dung hiển thị tên trường dữ liệu (ví dụ: Họ tên, Địa chỉ email, Số điện thoại....)
  • Tên trường (viết liền không dấu) được coi là một ký hiệu mã thông tin gửi về email của bạn (ví dụ: Hoten, Diachiemail, Sodienthoai...)
Bước 3: Sau khi thiết lập xong các trường, chọn biểu tượng Gửi đến email để chọn phương thức gửi thông tin đến email của bạn:
Trong đó:
  • Phương thức gửi: Bạn có thể tùy chọn các phương thức gửi đi từ Slimweb (mặc định là Simple Mail PHP) (hoặc từ MailChimp, từ GetResponse... nếu bạn đã có tài khoản)
  • Tiêu đề email: tiêu đề email gửi đến khi khách hàng gửi thông tin
  • Email nhận thông tin: Email bạn nhận thông tin của khách hàng gửi đến
  • Thông báo xác nhận: Sau khi khách hàng nhấn nút gửi bạn có thể tùy chọn hiện ra 1 thông báo như Popup (modal popup) , hay chuyển hướng đến 1 đường link khác (redirect)
 


Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer