XUẤT BẢN trang web

XUẤT BẢN trang web

Bước 1: Chọn chế độ [ Xuất bản ]  save image (góc trên bên trái màn hình)
Bước 2: Bấm nút [ Xuất bản ] mầu xanh lá cây
Bước 3:  có 3 cách xuất bản
  • Xuất bản lên [ Máy chủ của Slimweb ]  ⇒ đường link truy cập web sẽ là https://slimweb.vn/site/tên_thư_mục (tên_thư_mục viết liền KHÔNG DẤU, KHÔNG CHỨA KÝ TỰ ĐẶC BIỆT)
  • [ Kết nối tên miền riêng ]  ⇒ Nhập tên miền riêng bạn đã mua từ trước
  • Xuất bản lên [ Máy chủ khác ]  ⇒ Trường hợp bạn đã có sẵn hosting
Lưu ý:
- Tính năng shop bán hàng, blog tin tức không hỗ trợ trên máy chủ khác (hosting riêng)
- Nếu bạn không xuất bản được
  • Kiểm tra xem trình duyệt của bạn có chặn cửa sổ popup không ⇒ xem có biểu tượng này  ÄÃ£ chặn cá»­a sổ bật lên trên thanh địa chỉ không
  • Hãy thay đổi thiết lập cho phép cửa sổ popup ⇒ Xem hướng dẫn: https://support.google.com/chrome/answer/95472


 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer