Hướng dẫn tích hợp chat Messenger Fanpage vào website

Hướng dẫn tích hợp chat Messenger Fanpage vào website

Lưu ý: Để lấy được mã chat messenger của facebook bạn phải là Quản trị viên của fanpage đó.

Bước 1: Truy cập vào fanpage của bạn chọn Giới thiệu => Copy ID Trang


Bước 2: Chọn Cài đặt => Nhắn tin nâng cao => Nhập các tên miền bạn muốn nhúng messenger:
Lưu ý: Nhập đầy đủ đường dẫn (url) có http:// hoặc https:// theo tên miền của bạn. Trường hợp muốn kiểm tra hiển thị trên trang khi xuất bản tại máy chủ Slimweb phải nhập đủ đường dẫn https://slimweb.vn/site/tenthumuccuaban/ hoặc https://slimweb.vn/domains/tenmiencuaban.com/


Bước 3: Copy đoạn mã dưới đây chèn vào Thiết lập trang => Nâng cao (trước thẻ body) => Thay thế ID Trang của bạn đã copy ở Bước 1:
page_id: Thay bằng mã ID Trang của bạn đã copy ở bước 1 (bắt buộc thay ID Trang - phần số màu đỏ bên dưới)
logged_in_greeting: Lời chào khi khách truy cập vào trang web (chỉ thay nội dung trong dấu " ")
logged_out_greeting: Lời chào khi khách thoát khỏi messenger (chỉ thay nội dung trong dấu " ")

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
   <div id="fb-root"></div>
   <script>
    window.fbAsyncInit = function() {
     FB.init({
      xfbml      : true,
      version     : 'v4.0'
     });
    };
    (function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js';
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
   }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

   <!-- Your customer chat code -->
   <div class="fb-customerchat"
    attribution=setup_tool
    page_id="534786990013779"
     theme_color="#0084ff"
     logged_in_greeting="Chào bạn, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"
     logged_out_greeting="Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.">
   </div>

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer