Thao tác với KHỐI NỘI DUNG: thêm / sửa / xóa / copy khối

Thao tác với KHỐI NỘI DUNG: thêm / sửa / xóa / copy khối

Bước 1: Chọn chế độ [ KHỐI ] save image (nút bấm đầu tiên góc trên bên trái màn hình)
Bước 2: Di chuột vào khối nội dung, các tùy chọn sẽ hiện lên ngay ở giữa khối cần sửa cho phép bạn:  Di chuyển khối - Thay nền - Thiết lập khối - Sửa mã HTML - Sao chép khối - Xóa khối

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer