Tạo TRANG CON: thêm / sửa / xóa / sao chép

Tạo TRANG CON: thêm / sửa / xóa / sao chép

Bước 1: chọn chế độ [ XUẤT BẢN ] save image
Bước 2: bấm chọn [ Thêm trang mới ] hoặc chọn biểu tượng Sao chép / Xóa trang có sẵn
Bước 3: chọn biểu tượng Thiết lập cho trang. Trong đó có: 

  • Tiêu đề trang web - Đặt tên theo ý bạn
  • Tên file: tên file đầu tiên mặc định là index (không được thay đổi), các trang khác được thay đổi (Lưu ý: viết liền không dấu, không chứa ký tự đặc biệt ngoài trừ dấu - )
  • Ảnh Favicon: là biểu tượng nhỏ hiển thị trên tab trình duyệt
  • Ảnh khi chia sẻ Facebook: là hình ảnh xuất hiện khi share link lên Facebook, Zalo, ...


Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer