Sửa THẺ META & nội dung hiện khi share link

Sửa THẺ META & nội dung hiện khi share link

Bước 1: Chọn chế độ [ XUẤT BẢN ]  save image
Bước 2: Chọn biểu tượng [ Thiết lập trang ]  save image
Bước 3: Chọn Nâng cao => Sửa tại ô Thẻ Meta (Google & Facebook) (sửa nội dung trong phần content=" ")

 Lưu ý: Đối với trang chưa có thẻ meta sẵn bạn copy đoạn mã bên dưới:
<meta name="description" content="✅ Tự thiết kế web, blog và landing page ✅ Chỉ cần KÉO và THẢ - Không cần biết lập trình  ✅ Có sẵn hosting chất lượng cao">
<meta name="keywords" content="Thiết kế web, landing page, thiết kế landing page, thiết kế blog">
<meta name="author" content="Slimweb, Vinno">
<meta  property="og:url" content="https://slimweb.vn/" />
<meta property="fb:app_id" content="890776717644660" />
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer