Thao tác với NÚT BẤM: đổi màu / gắn link / tạo hiệu ứng

Thao tác với NÚT BẤM: đổi màu / gắn link / tạo hiệu ứng

Bước 1: hãy chắc chắn rằng bạn đang ở chế độ [ SỬA ]  (ở góc trên bên trái màn hình)

Bước 2: bấm 1 lần vào nút cần thiết lập 
Bước 3: cửa sổ nhỏ hiện lên cho phép bạn chọn các thao tác ⇒ (1) gắn liên kết (2) thiết lập nút bao gồm: màu sắc, hiệu ứng ... (3) thuộc tính (4) sao chép (5) xóa
Bước 4: bấm 2 lần vào nút để sửa text

Video hướng dẫn chung
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer