Thao tác với VIDEO: thay video youtube / tạo video popup

Thao tác với VIDEO: thay video youtube / tạo video popup

Bước 1: hãy chắc chắn bạn đang ở chế độ [ SỬA ]  save image (góc trên bên trái màn hình)
Bước 2: bấm vào video cần thay đổi ⇒ chọn biểu tượng liên kết save image
Bước 3: nhập link vào mục liên kết đến video

  • Lưu ý: phải copy đúng cấu trúc đường link và không có các ký tự thừa sau ID của video
  • Ví dụ: link video youtube đúng  ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=Ev0uoO13NmA
Có 2 cách hiện video:

1 - Video popup  ⇒ Bấm vào nút Play và hiện lên Popup video

 

2 - Video nhúng ⇒ Bấm vào nút Play thì video chạy trực tiếp trên trang

Video hướng dẫn chung: 

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer