Thao tác với HÌNH NỀN: thay hình ảnh nền / video background | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Thao tác với HÌNH NỀN: thay hình ảnh nền / video background

(1) Thay hình nền của cả KHỐI
Bước 1: Chuyển sang chế độ [ KHỐI ] save image (ở góc trên bên trái)
Bước 2: Di chuột đến khối ⇒ một cửa sổ nhỏ hiện lên ⇒ bấm chọn biểu tượng [ thay ảnh nền ]   save image
Bước 3: bạn có thể chọn hình ảnh, video hoặc chọn mảng mầu làm nền cho khối


(2) Thay hình nền cho một phần tử bên trong KHỐI
Bước 1:
chọn chế độ [ SỬA ]  save image (ở góc trên bên trái màn hình)
Bước 2: bấm chọn vào khối cần thay đổi hình nền  ⇒ chọn biểu tượng [ hình giọt nước ] để thay ảnh nền