Thao tác với HÌNH NỀN: thay hình ảnh nền / video background

Thao tác với HÌNH NỀN: thay hình ảnh nền / video background

(1) Thay hình nền của cả KHỐI
Bước 1: Chuyển sang chế độ [ KHỐI ] save image (ở góc trên bên trái)
Bước 2: Di chuột đến khối ⇒ một cửa sổ nhỏ hiện lên ⇒ bấm chọn biểu tượng [ thay ảnh nền ]   save image
Bước 3: bạn có thể chọn hình ảnh, video hoặc chọn mảng mầu làm nền cho khối


(2) Thay hình nền cho một phần tử bên trong KHỐI (thường là nền của từng slideshow, nền nửa khối...)
Bước 1: chọn chế độ [ SỬA ]  save image (ở góc trên bên trái màn hình)
Bước 2: bấm chọn vào khối cần thay đổi hình nền  ⇒ chọn biểu tượng [ hình giọt nước ] để thay ảnh nềnVideo hướng dẫn chung

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer