ẢNH POPUP hiển thị không đúng

ẢNH POPUP hiển thị không đúng

Bước 1: Lấy link ảnh: (ảnh 1)
  • Chọn chế độ [ SỬA ] save image
  • Bấm vào hình ảnh => chọn biểu tượng [ Thay ảnh ]
  • Copy đường link ảnh
Bước 2: Gắn liên kết cho ảnh: (ảnh 2)
  • Bấm chọn biểu tượng [ Sửa liên kết ]
  • Chọn kiểu Liên kết tới ảnh => Dán (paste) đường link đã copy ở bước 1 vào.


Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer