Thiết lập FORM (biểu mẫu): form đăng ký / form liên hệ

Thiết lập FORM (biểu mẫu): form đăng ký / form liên hệ

LƯU Ý: Mỗi một trang chỉ được sử dụng 1 form đăng ký, trường hợp muốn sử dụng nhiều hơn hãy dùng thêm 1 form popup (cửa sổ popup)
Bước 1: Chọn chế độ Sửa ] save image

Bước 2: Thiết lập các Trường thông tin:
  1. Bấm vào biểu mẫu form, chọn Sửa trường thông tin.
  2. Kéo - Thả các trường dữ liệu bạn cần => thay đổi thông tin hiển thị tương ứng (Lưu ý: Tên trường viết liền không dấu).
 Bước 3: Cấu hình email nhận thông tin:
  • Bấm chọn biểu tượng Gửi đến email
  • Chọn Phương thức gửi và nhập thông tin tương ứng: phương thức mặc định của Slimweb là Simple Mail PHP - bạn có thể tùy chọn phương thức khác nếu có tài khoản (mailchimp, getresponse...)
  • Thiết lập Thông báo xác nhậnNone - Thông báo gửi thành công ngay tại Nút bấm, Popup (Modal popup) - Bấm gửi xong thông tin sẽ hiện lên cửa sổ popup do bạn thiết lập , Redirect - Bấm gửi xong sẽ chuyển hướng đến 1 đường link bạn muốn.
 

Kéo - Thả các trường thông tin (có thể xóa trường mà bạn không cần):


Cấu hình phương thức gửi và email nhận thông tin:


Video hướng dẫn tổng quan:
 
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer