Tiện ích CONTENT-LOCKER: cách thêm / sửa

Tiện ích CONTENT-LOCKER: cách thêm / sửa

Un-lock content là khối nội dung yêu cầu khách hàng phải bấm nút chia sẻ một nội dung bất kỳ lên trang cá nhân facebook của họ mới xem được nội dung ẩn.

Bước 1: Thêm khối: (ảnh 1)
  1. Chọn chế độ [ KHỐI ] save image
  2. Chọn loại Tiện ích đặc biệt
  3. Kéo - Thả khối Social Contet Locker
Bước 2: Chỉnh sửa đường link chia sẻ lên facebook:
Nội dung ẩn sẽ hiển thị trong màn hình thiết kế, bạn có thể sửa đổi chữ (nội dung này không hiển thị khi xuất bản trang nếu chưa chia sẻ).
  • Vẫn tại chế độ [ KHỐI ] save image
  • Di chuột vào khối chọn [ Sửa mã HTML ]
  • Thay đường link bạn muốn chia sẻ trong dấu " tại url-face="..." (ảnh 2)

Thay link muốn chia sẻ (vd: link website, fanpage...)

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer